EGY ÚJ KORSZAK HAJNALA  (A visszaszámlálás elkezdődött)

Az elkövetkező rövid időszak (max. 1-2 év) jelentős változást fog hozni az emberiség életében. A káosz kezd eluralkodni a földön ezért itt az idő, hogy döntsünk arról melyik oldalra állunk. Folytatjuk az eddigi nem bevált utat amit a logikánk diktált nekünk vagy hallgatunk végre az érzéseinkre és azt követjük. Olyan társadalommá alakultunk ahol a becsület, együttérzés és az igazság ritka fogalommá vált. A kormányok korruptak, eddig sem nyújtottak semmit az embereknek de most, hogy a bankhálózatok nyíltan kezükbe vették a hatalmat, olyan helyzetet teremtettek, hogy hónapok de legkésőbb 1-2 éven belül a föld lakossága éhezni fog, fedél nélkül marad, reményt vesztve és elhagyatottsági érzéssel tele. Most nem csak afrikai vagy ázsiai országokról beszélek, hanem globálisan.

Megy az etetés, hogy a terrorizmus a legnagyobb veszély aminek emberek áldozatul eshetnek. De az igazi terroristákról nem beszélnek. A bankokról, akik emberek ezreit teszik utcára behajtó cégek által és a kormányokról, akik nem tesznek ez ellen semmit, hanem hagyják a lakosaikat  nyomorban élni. Mindenhol úgynevezett terrorista ellenes szervezeteket hoznak létre, de szó sincs arról, hogy mi áll e mögött valójában.  A kormányok és pénzügyi intézetek tudják hogy túlfeszítették a húrt és felkészülnek az esetleges tömeges felkelés leverésére. Kialakulóban van egy globális diktatúra. Hamarosan nem lesz kelet és nyugat között különbség. Mit teszünk azért hogy ez ne következzen be? Először is meg kellene változtatnunk a hozzáállásunkat világunkhoz. Észre kellene venni, hogy nem egyedül vagyunk, nem vagyunk tehetetlenek, nem vagyunk gyengék. Észre kellene már venni, hogy összefogással és szeretettel tudunk csak fenn maradni. Ha ez nincs meg, akkor a civilizációnknak legjobb esetben is csak pár éve van hátra. 

Akármilyen reménytelennek  is néz ki a föld helyzete most,  nem az. Ez egy  időszak arra, hogy megmutassuk mennyire tudunk összefogni és segíteni egymásnak. Itt az idő, hogy beszéljünk arról  mennyire fontos az, hogy elménket lecsendesítsük és az érzéseinkre (az igazi pozitív érzéseinkre) hallgassunk. A földünket érő magas frekvenciájú rezgés megváltoztatja a bolygónkon az életet. Változik az élővilág, az éghajlat, a szívrezgésünk és ennek következtében a gondolkodásunk is, mivel sokkal inkább az érzelmi alapok kerülnek előtérbe a logikai helyett. A földünket irányító szervezetek, bankok, olaj cégek és vegyi gyárak tulajdonosait félelemmel tölti el az a gondolat, hogy az irányítás kicsúszik a kezük közül és a globális diktatúrájuk megszűnik. Ezért most az utolsó időben megpróbálnak mindent bevetni az emberiség ellen, hogy megtartsák a hatalmukat. 2012 végére ez a földünket érő magas frekvenciájú rezgés eléri a csúcspontját. Addigra mindenkinek készen kell lennie, hogy melyik oldalra áll. 

Csak két választás van. Vagy az alacsony frekvenciájú rezgés, ami a félelmünket és a negatív érzéseinket táplálja vagy a magas frekvenciájú rezgés, ami a szeretet hullámhossza. Két választást említettem, de valójában csak az egyik elfogadható számunkra. Föld bolygónk emeli a rezgés számát, ennek következtében szívrezgésünk is emelkedik igy jelezve nekünk, hogy hallgassunk rá és kövessük az érzéseinket. Az atomok gyorsabban rezegnek a testünkben. Az esélyünk arra, hogy az érzéseinkkel felülbíráljuk az eddig domináló agy tevékenységet, megnövekszik.  De lesznek olyanok akik olyan félelemben élnek, hogy továbbra is az intellektuális oldaluk dönt. Ők nem fognak átállni erre a magas frekvenciájú rezgésre, mert még mindig túl sok negatív energia (félelem, bűntudat, hatalomvágy) lesz bennük. Amint a föld átmegy a magas rezgés tartományba, ezek az emberek a földön többé nem tudnak létezni. 

Mostani vezetőink, politikusaink, fegyver és olaj gyárak vezetői, bank intézmények tulajdonosai még mindig azt hiszik, hogy erőszakkal ezt a változást megakadályozhatják. Ők a végsőkig harcolni fognak azért, hogy ez ne következzen be. De mi az ami őket harcra kényszeríti? Félelem a hatalom elvesztésének érzése miatt. Ezzel a hozzáállással esélyt sem adnak maguknak és fokozatosan haladnak a saját pusztulásuk felé. Próbálnak magukkal rántani minket is. Az univerzális energia nem tesz különbséget, hogy a  félelem milyen fokán létezel. Félelem  a hatalmad elvesztése miatt vagy félelem a kiszolgáltatottságod miatt. A félelem egy alacsony frekvencia és nincs keresni valója az életedben. Új emberi fajjá alakulunk, ahol a negatív érzések eltűnnek. A dimenzió váltás elkezdődött évekkel ezelőtt és hamarosan a befejező stádiumba kerül. Itt nem emberek fognak dönteni emberek felett, hanem a föld bolygónk dönt arról, hogy ki alkalmas a fejlődésre.

2012 AZ IDőK VÉGE, NEM A VILÁG VÉGE!!!

”Az idő vége, nem jelenti a világ végét”, mint ahogyan hibásan értelmezték, és ahogy közvetítette a biblia.

A 2012-ben várt változás, teljesen megváltoztatja majd a földön az életet és magát az emberiséget is.

A Naprendszerben észlelt sokoldalú változások, a foton gyűrűbe való behatolásnak tulajdonítható, mely egy jóval erősebb energiájú kozmikus zóna. Ezen energiát veszi át a nap és szórja az egész naprendszerben.

A foton gyűrű, több sávos fotoncsík, mely a galaktika központjából áramlik, a tejút spiráljait követve. A mi naprendszerünk, ezt a gyűrűt, 25 920 év alatt, amely periódust Galaktikus Évnek nevezünk, kétszer keresztezi. A foton gyűrű, átszelése, 2000 évig tart. Úgy értékelhető, hogy a nap már 1998 óta behatolt a gyűrűbe és a f
öld 2012-ben lép be. A foton gyűrűbe való behatolás, a biblia által jövendölt, “félelmetes” spirituális változást okoz az embernek.

Feltehető, hogy azon emberek, akiket egoista viselkedés, alacsony auralüktetés jellemez, a foton gyűrű magas frekvenciájú sugárzását, nem tudják elviselni. Tehát, egy nagy spirituális alapokra épülő, természetes szelekció következik be.

Minden lény, elsősorban, energiából épül fel. Az anyagi test, más energiatestek, takarója. Természetesen az ember is, az univerzális felépítés része. Több energiatestünk van:
 
1. fizikai test,
2. étertest vagy elektromágneses test,
3. asztráltest vagy érzelmi test,
4. mentális test,
5. kauzális test (a lélek lakhelye).

Annak tényét, hogy ezek tiszta energiák, az idők során tett megállapítások, valamint az utóbbi két évszázad tudományos kutatásai is alátámasztják.

Negatív érzületek, megélések, negatív, káros, energiákat  termelnek. Csökkentik a frekvenciákat. A gondolatok (pozitiv vagy negativ) fizikális formát is önthetnek ha erőssen koncentrálsz rá.

Az érzelmek, megélések, emberi gondolatatoknak, mint minden energiának, van egy adott rezgése. Egy negatív energiának, a fejlődés egyetemes törvénye szerint, természetesen csak, alacsony rezgésszáma lehet.
 
A világegyetemben semmi sem véletlenszerű, minden alárendelődik egy célnak, mely az élet fennmaradása és fejlődése. Az anyag önmagában nincs csak energia van.
A FÖLD 2012-BEN
 
A Földön az élet radikálisan megváltozik, a foton gyűrűn történő áthaladás miatt. Konkrétan ez mit jelent?

A foton gyűrű, annyira óriási, hogy átszelése is, 2000 évet vesz igénybe, erős elektromágneses sugárzást bocsájt ki, a látható és a láthatatlan frekvenciákban, beleértve a röntgen sugárzást is.

A gyűrű fotonjai, egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki, a földi anyagra. Elsősorban, minden test fluoreszkálni fog, mely hatása, hogy 2000 évig, nem lesznek éjszakák! A testek által kibocsájtott fény hőhatás nélküli lessz, és nem lesz árnyék. 

                                   MER KA BA

Az egész naprendszer, molekuláris, anyag struktúrája megváltozik. A foton energia megoldja, az emberiség gondját, szabad és környezetkímélő energia forrásává válva. (Ahogyan azt, Tesla gondolta.) A plasztik eltünik mert anyagszerkezete nem természetes.

A Föld fajsúlya fokozatosan csökken és megváltozik. Miután a Föld rezgésszintje, több ezer évig állandót jelzett, 1980-ban 7,8 Hz -ről, felgyorsult a mai, 12 Hz-re. Ez azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia növekedés hatásaként, a nap 24 órája valójában, 16 órát jelent. Ez egyelőre elfogadható, de ez magyarázza, hogy miért nincs elégséges időnk, miért sietünk egyre jobban és miért fáradunk el.


MI TÖRTÉNIK A FOTON GYűRűBE VALÓ BELÉPÉSKOR 2012-BEN?

Az teljesen elképzelhetetlen, hisz a teljes emberiség, egy más dimenzióba lép át amelyet még előtte soha sem tapasztalt.

A földi idő, mint olyan, megszűnik! Megváltoznak a föld mágneses pólusai is.A JÓ HíR AZONBAN:
 
Az idő vége (maya naptár), nem a világ vége.

E pillanat viszonylagos közelségének jele, a naprendszer szélén található plazma ragyogásának 10 szeresére való növekedése.
A napon keresztül a bolygók, ugyancsak növekvő energiát kapnak.
A teljes naprendszer, szinkronizálódik, a galaxissal és világegyetemmel, a jó hatásaként.
Átlépünk a jelen technológiából, és amit az időről és térről tudunk, beleértve a pénz szükséglete, eltűnik.
Az 5. dimenzióba lépünk!
Az emberi DNS, a jelenlegi 2 spirálról, 12 spirálra programozódik át.
Az emberi lényt illetően, a változások, hatalmasak és pozitívak. A szervezet
ünk megtisztul.


MELLÉKHATÁSOK:
 
migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés, ritmuszavarok, megfázás jellegzetes tünetei: láz, izzadás, csontfájás, amelyeken a hagyományos kezelés nem segít. Izomzat gyengülése, nehézlégzés, ok nélküli elfáradás. nyirok, és immunrendszer változás, nyugtalanság, depresszió, stressz, a múltba révedés.

A foton gyűrűbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat történik, melyben a testünk saját frekvenciája a világegyetem alapfrekvenciájára hangolódik. Ez az, amelyről a régi írások beszélnek. Az áthangolódás váratlanul érkezik, és erős lesz.

Azok, akik alacsony rezgésen vannak vagy negatív beállítottságúak (rosszindulatúak, egoisták) nem élik túl a változást. De nem csak rájuk vonatkozik ez, mindenkire aki nem tudja az energia szintjét emelni. A félelem megteremtése ugyanolyan negatív energia, mint a félelemben való élés. Ehhez a változáshoz mindenkinek igazodnia kell. Mindenkinek magának kell legyőzni a félelmet és átalakítani szeretetté. Senki nem jön segíteni neked, ha nem teszel érte semmit. Ez a mi feladatunk ezen a bolygón, hogy megtanuljunk szeretni egy olyan környezetben, ahol sok a félelem és gyűlölet.

(Mivel a föld bolygó átmegy fénybe, megtisztul a föld maga, és az emberiség is!)A gén és DNS frekvencia az embernél, nagyon magas és finom lesz. Az embereket fénnyel telíti, (világítani fogunk). 

20 éve az emberek sejtszinten kezdtek változni, vannak kik, a DNS szerkezetben új láncszemeket hoztak létre - intuíció és paranormális teljesítőkészség fejlődése felgyorsult,

Minden gyógyíthatatlan betegség (rák, AIDS is) eltűnik. (Többé nem lessz szügség a gyógyszeriparra).

Megsokasodnak a telepatikus és bioenergiát terápiát használók száma.

“Akik túlélik” megváltozik a fizikumuk és, aurájuk fényesen látható lessz.


MIT KELLENE TENNED?

Alapvető változtatást az egész  életedben. Tanulj meg magas frekvenciát árasztani, szeretet, fény, segitőkézség, harmónia, megértés, együttérzés, hogy megfelelj a föld rezgésének, mely már megkezdte az 5. dimenzió felé, a felemelkedést! Ha ezt teszed, emelkedni fog a rezgés számod, amire szügséged lessz a fénytested aktiválásakor, amikor a földünk  átmegy fénybe. 

A "fénymunkások” feladata a tanítás, felkészítés a változásra. 

2012 nagyon közel van, és többségünk biztosan fogja látni (de mindenféleképpen fogja érezni), e jövendölés valódiságát, vagy hamisságát.

                                MERKABA